PVE, VCS: Nộp hồ sơ đăng ký phát hành 28.9 triệu cổ phiếu

Gốc
(Vietstock) - Ngày 16/11, CTCP Đá ốp lát cao cấp Vinaconex (HNX: VCS) và Tổng CTCP Tư vấn Thiết kế Dầu khí (HNX: PVE) nộp hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đăng ký phát hành tổng cộng 28,933,400 cổ phiếu.

Theo hồ sơ phát hành, PVE đăng ký chào bán tổng cộng 7 triệu cổ phiếu. Cụ thể, PVE chào bán bằng mệnh giá 2.7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:15.

Công ty cũng phát hành 3,747,000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Trong đó, chào bán 2.5 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược nước ngoài, một trong số đó là Tập đoàn Technip.

Số cổ phiếu còn lại 1,247,000 đơn vị sẽ được chào bán cho đối tác chiến lược Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để đảm bảo PVN nắm giữ 29% vốn điều lệ. Giá bán không thấp hơn 10,000 đồng/cp.

Ngoài ra, công ty cũng phát hành bằng mệnh giá 553,000 cp theo chương trình lựa chọn cho CBCNV.

Trong khi đó, VCS đăng ký phát hành 21,933,400 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện từ 100:61 đến 100:71. Nguồn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận chưa phân phối.

Tin nóng

Tin mới