Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

PVEP và DMC gia hạn hợp đồng cung cấp hóa phẩm và các dịch vụ kỹ thuật

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) thuộc Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) vừa ký thỏa thuận gia hạn 'Hợp đồng cung cấp hóa phẩm và các dịch vụ kỹ thuật'.

PVEP và DMC ký thỏa thuận gia hạn hợp đồng dịch vụ khai thác mỏ Thăng Long - Đông Đô

PVEP và DMC ký thỏa thuận gia hạn hợp đồng dịch vụ khai thác mỏ Thăng Long - Đông Đô

Hợp đồng cung cấp hóa phẩm và các dịch vụ kỹ thuật giữa PVEP và DMC đã ký vào tháng 2/2019 phục vụ hoạt động khai thác mỏ Thăng Long - Đông Đô thuộc Dự án 01/97 & 02/97. Đây là một trong các hợp đồng thiết yếu góp phần đảm bảo duy trì hoạt động khai thác của dự án được ổn định, an toàn trong thời gian qua.

Trên cơ sở đánh giá kết quả các nội dung đã thực hiện cũng như nhằm đảm bảo kế hoạch khai thác của mỏ Thăng Long - Đông Đô trong năm 2022, PVEP và DMC đã thống nhất ký thỏa thuận gia hạn hợp đồng cung cấp hóa phẩm và dịch vụ dầu khí thêm 7 tháng đến 30/9/2022.

Với tinh thần ưu tiên sử dụng dịch vụ trong ngành, bằng năng lực của PVEP cũng như DMC đã được khẳng định trong thời gian qua. Thành công của lễ ký thỏa thuận một lần nữa khẳng địch mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa các đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong hoạt động khai thác dầu khí.

T.H