(Vietstock) - Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (HOSE: PVF) chỉ bán được 269,230 cp khi đăng ký mua và bán tổng cộng 5,678,160 cp của Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (HOSE: DPM).

Cụ thể, PVF đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu đồng thời bán 1,678,160 cp. Tuy nhiên, kết thúc giao dịch vào ngày 07/04, PVF chỉ bán được 269,230 cp và không mua được cổ phiếu nào. Hiện tại, PVF nắm giữ 3,920,230 cp, chiếm 1.03% vốn điều lệ tại DPM. Được biết, ông Bùi Quang Hưng - Ủy viên HĐQT của DPM là cán bộ đại diện phần vốn góp của PVF.