Công ty cổ phần Tài chính Dầu khí (HOSE: PVF) đã quyết định bán 10% cổ phần đang nắm giữ tại Petro Land (PTL).