Lãnh đạo PVFC (PVF) cho biết, PVFC và NHTMCP Phương Tây - Westernbank (WEB) đang tập trung hoàn thiện các thủ tục trình NHNN chấp thuận để có thể sớm đưa ngân hàng hợp nhất khai trương hoạt động.

Gần đây, PVFC liên tục thực hiện bán ra các cổ phiếu trong danh mục đầu tư như bán 5 triệu cổ phiếu PPC; 5 triệu cổ phiếu PTL; 10 triệu cổ phiếu PVS .

Theo báo cáo tài chính năm 2012 của PVFC, định chế này đang mắc kẹt với hơn 600 tỷ đồng tiền ứng trước cho khách hàng.

Đây là khoản tiền một số hợp đồng ủy thác đầu tư trả chậm và ứng trước ủy quyền bán đã đến hạn nhưng các nhà đầu tư không nhận lại danh mục đầu tư và hoàn trả Tổng công ty. Thị trường tăng điểm có thể là cơ hội tốt để PVFC thanh lý được danh mục cổ phiếu này.

Giải thích diễn biến trên, lãnh đạo PVFC cho biết, PVFC và NHTMCP Phương Tây - Westernbank ( WEB ) đang tập trung hoàn thiện các thủ tục trình NHNN chấp thuận để có thể sớm đưa ngân hàng hợp nhất khai trương hoạt động. Nếu mọi việc theo đúng kế hoạch, ngân hàng hợp nhất có thể ra mắt vào cuối quý 3 năm nay.

thời báo ngân hàng