PVFC được đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho PVFC được đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE...

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/2008091110402889P0C7/pvfc-duoc-dang-ky-niem-yet-co-phieu-tai-hose.htm