PVFC: Hơn 800 triệu đồng giúp người dân vùng thiên tai

Gốc
Tính đến ngày 15/10, Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC) đã quyên góp và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 9 gây ra tại miền Trung và Tây Nguyên hơn 800 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền trên được trích từ Quỹ phúc lợi và Quỹ cùng nhau vượt khó do CBNV Tổng công ty đóng góp ủng hộ. Trong đó, Công đoàn PVFC đã chuyển đến tận tay đồng bào ở các tỉnh bị thiệt hại nặng gồm Quảng Nam 400 triệu đồng, Quảng Ngãi 170 triệu đồng, Đà Nẵng, Kontum mỗi tỉnh 100.000.000 đồng; đồng thời ủng hộ qua Quỹ Saigon Times của Thời báo Kinh tế Sài Gòn để chuyển đến các tỉnh bị thiệt hại 50 triệu đồng. Ngoài ra, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đồng cảm với những mất mát của đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên ruột thịt bị lũ lụt, Tổng Công ty tiếp tục vận động toàn thể CBNV quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Tổng số tiền thu được sẽ được Công đoàn Tổng Ccông ty tiếp tục chuyển đến đồng bào miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian sớm nhất. Mai Hương

Tin nóng

Tin mới