PVFC hướng tới nâng cao năng lực tài chính, sử dụng vốn hiệu quả

Gốc
KTĐT - Đại hội đồng cổ đông thường niên TCty Tài chính CP dầu khí Việt Nam (PVFC) mới đây công bố: 3 tháng đầu năm 2011, PVFC vẫn đạt doanh thu 1.548 tỷ đồng, bằng 22,8% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 194 tỷ đồng, bằng 24,3% kế hoạch năm; số dư tín dụng 37.234 tỷ đồng, bằng 87% kế hoạch năm.

Thực hiện Nghị quyết 11/NĐ-CP và Chỉ thị 01, Thông tư 02, 07 của NHNN, PVFC đã thực hiện nghiêm túc các quy định và thống nhất kế hoạch thực hiện trên toàn hệ thống, chỉ số sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đạt 27% và chỉ số vốn an toàn tối thiểu đạt 11,1% đã thể hiện sự chuyển dịch tích cực của nguồn vốn và kiểm soát sử dụng vốn hiệu quả. Bên cạnh kế hoạch giãn tiến độ một số dự án chưa cấp thiết, TCty thực hiện nghiêm túc tiết kiệm chi phí kinh doanh, cắt giảm 10% chi phí hội thảo, mua sắm, khánh tiết… Theo kế hoạch năm 2011, TCty Tài chính CP dầu khí Việt Nam phấn đấu doanh thu đạt 6.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tối thiểu 800 tỷ đồng. PVFC cũng dự kiến hoàn thành phát hành trái phiếu chuyển đổi để tăng vốn điều lệ nâng cao năng lực tài chính. Hướng tới mục tiêu này, trong 9 tháng cuối năm, PVFC sẽ: Bảo đảm tăng trưởng tín dụng theo mức cho phép,tỷ lệ nợ quá hạn <5%, nợ xấu <2%. Đồng thời, ưu tiên phát triển dịch vụ không sử dụng vốn (bảo lãnh, thu xếp vốn) và dịch vụ tư vấn thu phí (bảo lãnh, tư vấn phát hành giấy tờ có giá cho DN); Phấn đấu thu xếp ít nhất 40.000 tỷ đồng nhu cầu vốn của Tập đoàn và các công ty thành viên… Thùy Linh

Tin nóng

Tin mới