PVFC: Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 400 tỉ đồng

Gốc
ĐHCĐ TCty Tài chính CP dầu khí (mã CK: PVF) ngày 29.3 đã thông qua kế hoạch lợi nhuận 2009 với mức lợi nhuận trước thuế 400 tỉ đồng, cổ tức 4,3%.

Tin nóng

Tin mới