Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

PVFC: Phát hành trái phiếu dầu khí năm 2008

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - PVFC cho biết, tiền gốc sẽ được thanh toán một lần đến khi đáo hạn, còn tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày 1/10. Theo PVFC, trái chủ có thể được cầm cố, chiết khấu tại PVFC và các tổ chức tín dụng khác, cũng như được tự do chuyển nhượng trái phiếu.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=95887