KTĐT - Công ty cổ phần Tài chính Dầu khí (PVFC) đã quyết định bán 10% cổ phần đang nắm giữ tại Petro Land.

Ông Nguyễn Đình Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVFC chính thức công bố việc công ty này đang thoái dần vốn khỏi lĩnh vực bất động sản. Theo đó, PVFC sẽ chuyển nhượng 10% vốn đang sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng và Đô thị dầu khí (Petro Land) cho đơn vị khác. Trong tỷ lệ 10% này, 5% là ủy thác của PVFC Land - công ty con của PVFC. Trước đó, phần vốn góp của PVFC trong dự án Petro Tower Vũng Tàu cũng đã được bán. Hiện tại, PVFC chỉ còn góp vốn vào Công ty cổ phần Du lịch biển Mỹ Khê với tỷ lệ 11%. Tỷ lệ dư nợ bất động sản của PVFC tính đến hết tháng 3/2011 là 9,2%. (Theo Đầu tư)