Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

PVFCCo và Microsoft ký kết hợp tác bản quyền phần mềm

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Ngày 9/12/2008, tổng công ty Phân Đạm Hóa Chất Dầu Khí (PVFCCo) và Microsoft Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác và hỗ trợ CNTT tại văn phòng PVFCCo TP.HCM.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12404&chnlid=16&t=pcolarticle