PVL lỗ ròng hơn 4 tỷ đồng nửa đầu năm

Gốc
Riêng trong quý 2/2017, PVL tiếp tục lỗ ròng gần 2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2016 chỉ lỗ hơn 623 triệu đồng.

PVL lỗ ròng hơn 4 tỷ đồng nửa đầu năm - Ảnh 1

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2017, CTCP Địa ốc Dầu Khí (HNX: PVL) đạt doanh thu thuần 67,6 triệu đồng, tương đương cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh ở mức hơn 2 tỷ đồng.

Trừ chi phí, PVL lỗ ròng gần 2 tỷ đồng trong kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, PVL đạt doanh thu thuần hơn 135 triệu đồng và lỗ ròng hơn 4 tỷ đồng.

Tính đến 31/03/2017, tổng tài sản của PVL ở mức 1.171 tỷ đồng, tăng 10% so với thời điểm đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn 405 tỷ đồng, tập trung ở khoản phải thu gần 371 tỷ đồng (chiếm 92% tài sản ngắn hạn). Tài sản dài hạn gần 766 tỷ đồng, nằm chủ yếu tại tài sản dở dang dài hạn với 586,5 tỷ đồng, chiếm 76,5% tài sản dài hạn.

Mặt khác, PVL đang có khoản lỗ lũy kế hơn 194 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới