Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

PVN đạt doanh thu hơn 69,4 nghìn tỷ đồng

Ngày 9/2, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, trong tháng 1, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn diễn ra an toàn, ổn định, là cơ sở hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

Trung tâm xử lý khí Cà Mau vận hành liên tục

Trung tâm xử lý khí Cà Mau vận hành liên tục

Cụ thể, sản lượng khai thác dầu thô đạt 0,88 triệu tấn, vượt 11,2% kế hoạch; sản xuất điện đạt 1,65 tỷ kWh, vượt 1,8% kế hoạch; sản xuất đạm đạt 159,3 nghìn tấn, vượt 8,9% kế hoạch; sản xuất xăng, dầu đạt 586,1 nghìn tấn, vượt 12,6% kế hoạch.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 69,4 nghìn tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch; nộp ngân sách (không bao gồm Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn - NSRP) đạt 12,1 nghìn tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch.

Đặc biệt, vào 8 giờ 2 phút ngày 8/2/2023, Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) đã chính thức đạt mốc sản lượng khai thác 1 tỷ thùng dầu, đánh dấu mốc son mới trong hành trình truyền thống 35 năm của Tổng công ty.

Đạt được kết quả này là nỗ lực rất lớn của PVEP vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức; đây cũng là kết quả rất đáng ghi nhận so với nhiều công ty thăm dò, khai thác dầu khí trong khu vực và thế giới.

Dự án Bir Seba–Algeria góp phần nâng cao sản lượng khai thác dầu thô.

Dự án Bir Seba–Algeria góp phần nâng cao sản lượng khai thác dầu thô.

Theo Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng, trong thời gian tới, Tập đoàn và các đơn vị thành viên sẽ thúc đẩy đầu tư, triển khai các dự án mới để gia tăng sản lượng; tiếp tục thúc đẩy công tác tái cấu trúc, phân công các nguồn lực trong toàn Tập đoàn để tránh chồng chéo, kết nối, tận dụng hiệu quả các nguồn lực.

PVN cũng sẽ tăng cường phát triển hệ thống, mở rộng thị phần; ổn định nguồn cung xăng dầu; xây dựng hệ sinh thái để phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi; hình thành dịch vụ kinh doanh hạ tầng; nâng cao giá trị các sản phẩm, kinh doanh xuất nhập khẩu; tăng cường quản lý dự án, dòng tiền và công nợ;...

Bên cạnh đó, Tập đoàn tập trung xử lý các vướng mắc, khó khăn, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện các hành lang pháp lý, chính sách pháp luật, thể chế nhằm tạo điều kiện triển khai hoạt động của Tập đoàn hiệu quả, an toàn.

“Để sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao, lãnh đạo các đơn vị phải thể hiện quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đột phá để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị nói riêng và của Tập đoàn nói chung, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2023”, ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

THANH GIANG – HOÀNG ANH