PVS cổ phần hóa và tăng vốn các công ty con

Gốc
(Vietstock) - Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) thông báo nghị quyết HĐQT về việc cổ phần hóa và tăng vốn một số công ty con.

PVS sẽ tăng vốn điều lệ và chuyển đổi Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải PTSC thành công ty cổ phần. Đồng thời, PVS cũng góp vốn thành lập CTCP Dịch vụ khai thác dầu khí PTSC, CTCP Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ. PVS cho biết thêm, ngày 04/04 vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần cho các công ty con của PVS bao gồm: CTCP Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp Phú Mỹ, CTCP Dịch vụ khai thác dầu khí PTSC (được chuyển đổi từ chi nhánh PTSC) và CTCP Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải PTSC (được chuyển đổi từ công ty TNHH MTV). Tại thời điểm thành lập, chuyển đổi , PVS nắm giữ cổ phần chi phối (trên 51%) ở các đơn vị nói trên.

Tin nóng

Tin mới