PVS: Giảm thu tài chính, lãi công ty mẹ quý 2 giảm hơn 40% cùng kỳ

Gốc
Mặc dù doanh thu gia tăng, tuy nhiên khoản lợi nhuận được chia từ công ty con giảm sút trong khi chi phí bán hàng và quản lý tăng mạnh trong kỳ đã khiến kết quả lãi ròng công ty mẹ trong quý 2/2015 của Tổng CTCP DV Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) giảm hơn 40% cùng kỳ.

Doanh thu đạt 3,193 tỷ đồng, tăng 27% cùng kỳ 2014. Lãi gộp đạt 289 tỷ đồng, tăng 62%. Doanh thu tài chính giảm 58%, đạt 163 tỷ đồng chủ yếu do lợi nhuận được chia từ các công ty con chuyển về công ty mẹ giảm so với cùng kỳ. Chi phí tài chính cũng giảm 64%, còn gần 10 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng mạnh 98%, lên 13.7 tỷ đồng. Chi phí quản lý tăng 24%, lên 92.5 tỷ đồng. Bên cạnh đó công ty mẹ không còn thực hiện hoàn nhập một số khoản chi phí trích trước còn lại sau quyết toán liên quan đến dự án nhà máy sửa chữa tàu biển Nghi Sơn và nhà máy đóng tàu Nhơn Trạch vào thu nhập khác như cùng kỳ , điều này khiến cho lợi nhuận khác giảm và trong quý 2 âm hơn 8 tỷ đồng. Trừ đi các chi phí liên quan khác, lãi ròng đạt hơn 268 tỷ đồng, giảm 44%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm cho thấy doanh thu đạt 6,340 tỷ đồng, tăng 28% cùng kỳ năm trước. Mất đi khoản hoàn nhập chi phí cùng với khoản chi phí tiền bồi thường gần 8 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm đã khiến cho lợi nhuận khác âm 9 tỷ đồng, cùng kỳ đạt hơn 57 tỷ đồng. Kết quả ghi nhận lãi ròng 6 tháng giảm đi 28%, đạt 558.6 tỷ đồng.

So với đầu năm 2015, nợ phải trả tính đến 30/06 tăng 10%, lên 9,131 tỷ đồng, tương ứng 55% tổng nguồn vốn. Gia tăng chủ yếu đến từ người mua trả tiền trước ngắn hạn lên 1,930 tỷ đồng; phải trả ngắn hạn khác lên 1,703 tỷ đồng, tăng 56% so với đầu năm.

Tài liệu đính kèm:
PVS_2015.7.24_5e5ef56_DVKT-VP_signed.PDF
PVS_2015.7.24_0bec89f_1286_DVKT-TCKT_signed.pdf

Thiên Minh

Tin nóng

Tin mới