(NDHMoney) Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVX-HNX) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2011 trình đại hội cổ đông thông qua.

Một dự án của PVX Theo đó, năm 2010, PVX đặt mục tiêu sản lượng đạt 20.000 tỷ đồng, doanh thu 18.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.556 tỷ đồng. Tổng công ty dự kiến mức cổ tức 17% trên vốn điều lệ. Năm 2011, Hội đồng Quản trị PVX đặt kế hoạch tập trung đầu tư phát triển 18 đơn vị thành viên chủ chốt về xây lắp chuyên ngành dầu khí, xây dựng công nghiệp, dân dụng và đầu tư bất động sản. Các dự án trọng điểm lớn trong năm 2011 của PVX gồm: Công trình Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ, Dự án trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch... Được biết năm 2010, PVX đạt 742 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, riêng Công ty mẹ đạt 586,55 tỷ đồng. Tổng công ty cũng đã trả cổ tứ đợt 1/2010 là 10% và sẽ tiếp tục trả cổ tức nốt năm 2010 sau khi được đại hội cổ đông thông qua. Dự kiến từ 7h30-12h30 ngày 23/4/2011, PVX sẽ họp đại hội cổ đông tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Từ Liêm, Hà Nội.