(ATPvietnam.com) -Dự kiến trong năm 2011, ngoài việc tiếp tục duy trì là đơn vị chủ lực của ngành Dầu khí trong Xây lắp chuyên ngành, Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán: PVX) sẽ mở rộng ra các công trình ngoài ngành và phát triển mảng đầu tư BĐS.

HĐQT của công ty cho biết sẽ xin ý kiến cổ đông về kế hoạch kinh doanh trong năm 2011 với những mục tiêu cụ thể như sản lượng phấn đấu thực hiện 20.000 tỷ đồng, doanh thu 18.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 1.556 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng gần 65% so với kết quả đạt được trong năm 2010. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 17%. Theo BCTC năm 2010 của công ty, trong năm qua công ty đạt 7.295,6 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 586,55 tỷ đồng. Cũng trong năm 2010 công ty đã hoàn tất việc phát hành tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 10% và phần lợi nhuận còn lại công ty sẽ xin ý kiến cổ đông trong kỳ đại hội sắp tới. Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của PVX sẽ được tổ chức vào lúc 7h30 ngày 23/4/2011 tại Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia-Phạm Hùng-Từ Liêm-Hà Nội. N.A