PVX được phép phát hành 250 triệu cổ phiếu

Gốc
(Vietstock) - Ngày 17/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cấp giấy chứng nhận cho Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVX) chào bán bằng mệnh giá 250 triệu cổ phiếu.

* PVX nộp hồ sơ phát hành 250 triệu cổ phiếu

Cụ thể, PVX được phát hành 12.5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu. Công ty cũng chào bán 12.5 triệu cổ phiếu cho người lao động.

Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là 125 triệu cổ phiếu và chào bán 100 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược.

Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 2,500 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn phát hành là CTCP Chứng khoán Dầu Khí.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để góp vốn vào các công ty con thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, góp vốn vào các công ty liên kết, đầu tư dài hạn và mua máy móc thiết bị.

Tin nóng

Tin mới