PXA: Ủy viên HĐQT Trần Đình Quang đã bán 20,000 cp

Gốc
Ông Trần Đình Quang - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc CTCP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An (HNX: PXA) đã bán 20,000 cp, giảm sở hữu xuống còn 1,000 cp PXA kể từ ngày 28/02.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Đình Quang
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: PXA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21,000 CP (tỷ lệ 0.14%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 21,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 20,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,000 CP (tỷ lệ 0.01%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Còn 1.000 CP chưa lưu ký
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/02/2014
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/02/2014.

HNX

Tin nóng

Tin mới