Nếu BCTC kiểm toán 2013 tiếp tục cho mức lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ thực góp thì của CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (HOSE: PXM) sẽ bị Sở GDCK TPHCM hủy niêm yết bắt buộc.

Ngày 01/04/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK) đã có Quyết định số 106/2013/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu PXM vào diện bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế năm 2012 của PXM là -109.65 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2012 là -107.22 tỷ đồng.

Ngày 29/08/2013, SGDCK nhận được BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện, theo đó Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cho 6 tháng đầu năm 2013 của CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung tiếp tục lỗ 141.40 tỷ đồng, Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 30/06/2013 là -249.03 tỷ đồng và Vốn điều lệ thực góp là 150 tỷ đồng.

Như vậy tại ngày 30/06/2013, tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp của Công ty. Trong trường hợp BCTC kiểm toán năm 2013 của PXM vẫn thể hiện lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ thực góp thì cổ phiếu PXM sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc căn cứ quy định tại Khoản 1.đ Điều 60 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Phương Châu

INFONET