(ĐTCK-online) Công ty TNHH MTV Vật tư tổng hợp Phú Yên (Pygemaco) đang chuẩn bị phát hành gần 2,7 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng thông qua tổ chức đấu giá tại HoSE. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là chế biến nhân điều xuất khẩu và kinh doanh xăng dầu. Sản phẩm nhân điều của Pygemaco được xuất khẩu sang các thị trường tiêu thụ hạt điều hàng đầu trên thế giới như: Mỹ, EU, Trung Quốc… Ở lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Pygemaco hiện là tổng đại lý của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), phân phối sản phẩm tại thị trường khu vực Phú Yên và các tỉnh lân cận.

Dự kiến, sau khi CPH, với những lợi thế của Công ty, tiềm năng và triển vọng của ngành, Pygemaco sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng thị trường trong cả hai lĩnh vực xuất khẩu hạt điều và kinh doanh xăng dầu. Vốn điều lệ của Công ty sau CPH là 117 tỷ đồng, trong đó cổ đông nhà nước (SCIC) nắm giữ 40%, CBCNV nắm giữ 15,95%, cổ đông chiến lược nắm giữ 20,98% và cổ đông mua qua đấu giá bán cổ phần ra bên ngoài nắm giữ 23,07%.