Hơn 70% lượng cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phần còn lại được phân phối cho 5 NĐT. Vốn thu về sẽ được XNK Quảng Bình sử dụng để M&A công ty cùng ngành, đầu tư NM NPK và bổ sung vốn lưu động.

CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình (mã QBS-HoSE) vừa thông báo đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1.

Trong đợt phát hành này, QBS đã phát hành 4,59 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông, tương đương tỷ lệ 100:15. Cùng với đó, QBS chào bán 27,2 triệu cổ phiếu cho các cổ đông.

Tổng cộng, đã có hơn 19,1 triệu cổ phiếu, tương đơng 70% số cổ phần chào bán được phân phối cho cổ đông hiện hữu. Đối với gần 8,1 triệu cổ phiếu còn lại, QBS đã chào bán thành công cho 5 nhà đầu tư. Như vậy, 100% số cổ phần chào bán đã được QBS phân phối. Vốn điều lệ của CTCP XNK Quảng Bình hiện đã tăng lên xấp xỉ 640 tỷ đồng.

Hơn 272 tỷ đồng thu về từ đợt chào bán dự kiến được QBS sử dụng để M&A công ty cùng ngành, đầu tư NM NPK và bổ sung vốn lưu động.

Mục đích sử dụng vốn phát hành mới

QBS hoan tat phat hanh 32 trieu co phieu, tang gap doi von dieu le - Anh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm, QBS thu về 2.755 tỷ đồng doanh thu và 70,3 tỷ đồng lợi nhuận. Lợi nhuận kỳ này đã hoàn thành 88% kế hoạch đề ra. EPS 9 tháng đạt 2.197 đồng

Thanh Thủy