DÂN CHỦ ĐI LIỀN VỚI TRẬT TỰ, KỶ CƯƠNG

DÂN CHỦ ĐI LIỀN VỚI TRẬT TỰ, KỶ CƯƠNG

Đó là nội dung được lãnh đạo Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở và nhiều đại...

20 liên quan

Dân chủ trên mạng xã hội phải tuân thủ pháp luật

Dân chủ trên mạng xã hội phải tuân thủ pháp luật

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị:...

20 liên quan

Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào thực chất, có chiều sâu

Chiều 13-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tổ chức Hội...

20 liên quan

Dân vận khéo thì cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ...

20 liên quan

Phát huy dân chủ

Chi bộ Dân vận - Mặt trận - Hội Người cao tuổi quận Cái Răng là chi bộ ghép gồm 6 cơ quan. Trong những năm...

20 liên quan

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn liền với Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở tỉnh đề nghị,...

20 liên quan

Triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung XDCS và thực hiện QCDC ở cơ sở

Sáng 27-12, Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ (XDCS & thực hiện QCDC) tỉnh tổ chức hội...

20 liên quan

Huy động sức dân xây dựng hạ tầng giao thông

Thời gian qua, hệ thống chính trị phường Phước Thới, quận Ô Môn nỗ lực vận động nhân dân đóng góp để xây dựng...

20 liên quan

Trao đổi kinh nghiệm về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cụm các tỉnh Bắc Trung bộ

Trao đổi kinh nghiệm về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Cụm các tỉnh Bắc Trung bộ

Chiều 14-11, tại trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ...

20 liên quan

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại TP Thanh Hóa

Tiếp tục chương trình công tác, ngày 13-11, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ...

20 liên quan

Thực hiện Quy chế dân chủ góp phần phát huy trí tuệ tập thể

Ngày 19/8, Đoàn kiểm tra số 01 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở Thành...

20 liên quan

Chuyển biến tích cực trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Năm 2017, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có chuyển biến mạnh mẽ với nhiều mô hình sáng tạo qua...

20 liên quan