Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

QH băn khoăn chuyện điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Mặc dù có nhiều vấn đề lớn sẽ được đặt lên bàn nghị sự của phiên họp toàn thể lần thứ III, Ủy ban Kinh tế QH, nhưng gần như tất cả ý kiến thảo luận trong phiên họp (11/4) tập trung quanh câu chuyện nóng: "Chính phủ đã phát đi tín hiệu điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng,

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=52185