Sáng nay (17/11), Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 13.

Cùng với việc phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12, các ý kiến phát biểu tập trung đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng của việc nghiên cứu, soạn thảo và thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội của cả nhiệm kỳ khóa này.

Đa số các đại biểu tán thành với tờ trình của Chính phủ về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13. Trong số các dự án được đề nghị có 68 dự án thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của năm 2011, 2012; có 30 dự án sửa đổi bổ sung một số điều; 34 dự án sửa đổi; 17 dự án luật được nâng cấp từ pháp lệnh lên…

Nhiều ý kiến cho rằng, dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa này đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn và điều kiện thực tế của đất nước trong suốt nhiệm kỳ, đồng thời lưu ý việc nghiên cứu, soạn thảo Luật cần tiến hành song song với nghiên cứu, sửa đổi hiến pháp để có sự tương thích, phù hợp.

Qua thảo luận, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về việc không đưa, hoặc bổ sung thêm một số dự án luật, pháp lệnh vào dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả khi đưa luật vào cuộc sống.

Bên cạnh việc phân tích những kết quả của chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khóa 12, các đại biểu cũng cho rằng, chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh trong cả nhiệm kỳ quốc hội khóa này cần chú ý đến tính khả thi, bởi thực tế, không ít chương trình, mục tiêu đề ra của nhiệm kỳ trước đã không hoàn thành.

Tin liên quan:

Cần thiết ban hành luật Phòng chống rửa tiền

Luật Quảng cáo và những vấn đề đáng quan tâm

QH thảo luận Dự thảo Luật bảo hiểm tiền gửi

2012: Tạo thêm khoảng 1,6 triệu lao động

Khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 13

Xem xét thông qua 5 dự án luật

QH thảo luận Luật Phòng chống tác hại thuốc lá

Tác giả : Quang Đông

Ý kiến bạn đọc ( 0 )

Ý kiến của bạn về bài viết: QH thảo luận chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Ý kiên của bạn