QNC: 9 tháng lãi 46,5 tỷ đồng

Gốc
(ĐTCK-online) Theo Báo cáo tài chính tóm tắt của CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (mã QNC), trong quý III/2009, Công ty đạt doanh thu thuần 242 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 22,7 tỷ đồng, tương đương mức thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) quý III là 1.578 đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của QNC là 607,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 46,5 tỷ đồng, EPS 9 tháng là 3.479 đồng. Theo ông Trần Quang Tịnh, Phụ trách công bố thông tin QNC, thu nhập trong quý IV của Công ty sẽ tăng mạnh hơn do tăng thu nhập từ 2 hoạt động chính là sản xuất xi măng và khai thác than. Bên cạnh đó, Công ty đang có kế hoạch đẩy sớm việc chia cổ tức và thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Tin nóng

Tin mới