Qua 3 vòng hiệp thương, số người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV giảm 67 người

Gốc
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, qua 3 vòng hiệp thương, số lượng người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 9 người, chiếm tỷ lệ 1,35%; giảm 67 người so với danh sách sơ bộ được lập tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai (là 76 người).

Về kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ở trung ương, ngày 16/4/2021, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thỏa thuận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của các cơ quan, tổ chức ở trung ương.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội XV

Theo đó, tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay, với 67/67 đại biểu (tỷ lệ 100%) có mặt nhất trí thông qua danh sách 205 người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, về cơ cấu như sau: Người ứng cử là phụ nữ có 46/205 người, tỷ lệ 22,43%; người ứng cử là người dân tộc thiểu số có 22/205 người, tỷ lệ 10,73%; người ứng cử là người ngoài Đảng có 4/205 người, tỷ lệ 1,9%; người ứng cử là người trẻ tuổi (từ 40 tuổi trở xuống) có 5/205, tỷ lệ 2,43%; người tái ứng cử có 100/205, tỷ lệ 48,78%.

Ở cấp tỉnh, thành phố, từ ngày 14/4 đến hết ngày 18/4/2021, tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Kết quả, các địa phương đã lập danh sách được 665 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 656 người được giới thiệu ứng cử và 9 người tự ứng cử; giảm 215 người so với danh sách sơ bộ được lập tại các hội nghị hiệp thương lần thứ hai; đạt tỷ lệ số dư là 2,25 lần so với tổng số đại biểu Quốc hội được bầu ở địa phương (là 295 đại biểu). Tỷ lệ này ở Quốc hội khóa XIV là 2,25 lần; khóa XIII là 2,05 lần; khóa XII là 2,13 lần.

Trong đó, người ứng cử là phụ nữ có 348 người, tỷ lệ 52,33%; giảm 87 người so với danh sách sơ bộ được lập tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai (là 435 người). Cơ cấu này ở Quốc hội khóa XIV là 46,19%; khóa XIII là 241 người, tỷ lệ 37,08%. Một số địa phương có tỷ lệ người ứng cử là phụ nữ cao như các tỉnh Nam Định (81,82%), Bắc Ninh (80%), Yên Bái (75%).

Người ứng cử là người ngoài Đảng có 73 người, tỷ lệ 10,98%; giảm 68 người so với danh sách sơ bộ được lập tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai (là 141 người). Những tỉnh, thành phố tỷ lệ người ứng cử là người ngoài Đảng cao như Bắc Ninh, Phú Thọ, Điện Biên, Hòa Bình.

Người ứng cử là người dân tộc thiểu số có 165 người, tỷ lệ 24,81%, giảm 57 người so với danh sách sơ bộ được lập tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai (là 222 người). Các địa phương có tỷ lệ người dân tộc thiểu số ứng cử cao như các tỉnh Lạng Sơn (100%), Lai Châu (100%), Cao Bằng (87,5%), Điện Biên (87,5%), Hà Giang (87,5%), Kon Tum (87,5%), Yên Bái (87,5%).

Người ứng cử là người trẻ tuổi (từ 40 tuổi trở xuống) có 213 người, tỷ lệ 32,03%, giảm 87 người so với danh sách sơ bộ được lập tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai (là 300 người). Cơ cấu này ở khóa XIV là 266 người, tỷ lệ 39%; khóa XIII là 180 người, tỷ lệ 27,69%.

Đối với những người tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 105 người, tỷ lệ 15,78%. Cơ cấu này ở khóa XIV là 67 người, tỷ lệ 9,82%; khóa XIII là 83 người, tỷ lệ 12,77%. Một số địa phương có tỷ lệ người tái ứng cử khá cao như thành phố Hồ Chí Minh (39,47%), Tuyên Quang (30%), Đồng Tháp (30%), Bình Phước (37,5%), Hà Nội (27,78%).

Qua 3 vòng hiệp thương, số lượng người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 9 người, tỷ lệ 1,35%; giảm 67 người so với danh sách sơ bộ được lập tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai (là 76 người). 9 người ứng cử tập trung ở 6 tỉnh, thành phố là: Bắc Cạn, Cần Thơ, Nam Định, Sóc Trăng, mỗi địa phương 1 người; thành phố Hà Nội 3 người, và thành phố Hồ Chí Minh 2 người.

B.D

Nguồn LĐTĐ https://laodongthudo.vn/qua-3-vong-hiep-thuong-so-nguoi-tu-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-giam-67-nguoi-122272.html