24H.COM.VN - Hai nông dân ở Anh đã từng chăm sóc và cho ra đời những loại rau quả lớn nhất thế giới. Sản phẩm lần này của họ là một quả bí ngô có trọng lượng 1341 pound, tương đương hơn 610kg.