Chỉ ra một số thiếu sót, nhưng Thanh tra Bộ Nội vụ cho rằng nhìn chung việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp phòng ở Sở Lao động tỉnh Hải Dương “thực hiện theo quy định”.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm tại Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương.

Theo kết luận này, tại thời điểm 15/10/2016, Sở có 9 phòng với 31 trưởng, phó phòng, trong đó 6 phòng có số lượng cấp phó nhiều hơn quy định tại Đề án vị trí việc làm do chính đơn vị này xây dựng.

Trong quá trình thanh tra, Giám đốc Sở Lao động Hải Dương đã có quyết định cho 7 công chức thôi giữ chức phó phòng (theo đơn tự nguyện thôi giữ chức vụ của công chức) và một phó trưởng phòng chuyển công tác, do vậy đến thời điểm 18/11/2016 số lượng phó, trưởng phòng của Sở còn 23 người.

Tuy nhiên, hiện Phòng Kế hoạch tài chính và Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em vẫn có số lượng phó phòng nhiều hơn một người so với quy định trong Đề án nêu trên.

Qua thanh tra, So co 44 lanh dao giam duoc 8 pho phong - Anh 1

Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương. Ảnh: Giang Chinh.

Theo kết luận thanh tra, nhìn chung việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng được Sở Lao động Hải Dương thực hiện theo quy định. Đa số các trình tự thủ tục bổ nhiệm được triển khai trên thực tế; các công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số thiếu sót, như bổ nhiệm hai người giữ chức vụ phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính. Một số trường hợp có thời gian làm công chức tại Sở lao động chưa đảm bảo để đánh giá, nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng quy tụ nhưng đã được bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm phó trưởng phòng...

Bên cạnh đó, Sở Lao động Hải Dương chưa kịp thời tham mưu UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng để làm căn cứ thực hiện.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo giám đốc Sở Lao động tỉnh xây dựng, điều chỉnh đề án vị trí việc làm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế, giảm số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến những thiếu sót, tồn tại được nêu trong kết luận thanh tra…

Tháng 11/2016, báo chí phản ánh Sở Lao động tỉnh Hải Dương có 46 biên chế thì 44 người làm cán bộ quản lý cấp phòng trở lên, còn 2 nhân viên. Nhiều phòng, ban có 4, 5 phó phòng. Tiền trợ cấp chức vụ cho 44 lãnh đạo được cân đối từ nguồn ngân sách nhà nước do Tỉnh cấp về. Báo cáo trước Quốc hội chiều 16/11, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết Bộ đã tiến hành thanh tra công vụ Sở này, qua đó cho thấy "sự thật đúng như báo chí đã nêu”.

Theo Võ Hải/Vnexpress.net