Quá trình công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

Gốc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn từng giữ các chức vụ: Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ.

Tại phiên họp ngày 8/4, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thay người tiền nhiệm là ông Mai Tiến Dũng.

Ông Trần Văn Sơn sinh năm 1961, quê quán: xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn từng giữ các chức vụ: Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn

Chức vụ:

Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (từ 4/2021)

Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế xây dựng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

1/1988 - 6/1988: Chuyên viên phòng Tổ chức lao động tiền lương, Xí nghiệp xây dựng số 1, Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1, Bộ Xây dựng

7/1988 - 5/1992: Trưởng phòng Kế hoạch-Kỹ thuật, Xí nghiệp Xây dựng số 1; Đội trưởng Đội xây dựng, Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1, Bộ Xây dựng.

5/1992 - 7/1994: Đội trưởng, Chủ nhiệm công trình, Xí nghiệp xây dựng số 3, Công ty Xây dựng số 4, Bộ Xây dựng

7/1994 - 9/1996: Giám đốc (GĐ) Xí nghiệp Xây dựng số 4; GĐ Công ty Xây dựng số 4, Bộ Xây dựng; GĐ điều hành Dự án Tổng Công ty xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng

9/1996 - 7/2003: Bí thư Đảng ủy Công ty Xây dựng số 4; Ủy viên BTV Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội; Quyền GĐ, GĐ Công ty xây dựng số 4, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Bộ Xây dựng.

7/2003 - 10/2003: Phó Vụ trưởng, Vụ Kế hoạch Thống kê, Bộ Xây dựng.

10/2003 - 10/2007: Bí thư Đảng ủy; TGĐ Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, Bộ Xây dựng

10/2007 - 02/2009: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, Bộ Xây dựng

2/2009 - 3/2014: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

3/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XII; tháng 11/2014, được phân công là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên

10/2015 - 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2015- 2020; tháng 8/2016, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Điện Biên; Ủy viên Đảng ủy Quân khu 2, Bí thư Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2020-2025

10/2020 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, ĐBQH khóa XIV, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ; ngày 1/12/2020 được chỉ định tham gia BCH, BTV, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ

1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào BCH Trung ương Đảng. ĐBQH khóa XIV

8/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ông được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV https://vov.vn/chinh-tri/qua-trinh-cong-tac-cua-bo-truong-chu-nhiem-van-phong-chinh-phu-tran-van-son-848979.vov