Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quá trình công tác của tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhận quyết định của Bộ Chính trị về giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ngày 15/7, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Tổng Kiểm toán Nhà nước để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 15/7, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Trần Sỹ Thanh- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Tổng Kiểm toán Nhà nước để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê quán tỉnh Nghệ An, ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê quán tỉnh Nghệ An, ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác, ông Trần Sỹ Thanh kinh qua nhiều vị trí khác nhau. Cụ thể: Từ 9/1991 - 3/1999 : Chuyên viên Thanh tra, Phòng Kế hoạch tổng hợp, chuyên viên Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

Quá trình công tác, ông Trần Sỹ Thanh kinh qua nhiều vị trí khác nhau. Cụ thể: Từ 9/1991 - 3/1999 : Chuyên viên Thanh tra, Phòng Kế hoạch tổng hợp, chuyên viên Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

Từ 4/1999 - 12/2005 : Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tổng hợp; Phó Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.

Từ 4/1999 - 12/2005 : Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tổng hợp; Phó Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.

Từ 1/2006 - 8/2008 : Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.

Từ 1/2006 - 8/2008 : Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.

Từ 9/2008 - 10/2010 : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Từ 9/2008 - 10/2010 : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Từ 11/2010 - 4/2011 : Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Từ 11/2010 - 4/2011 : Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Từ 5/2011 - 5/2012 : Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ 5/2011 - 5/2012 : Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ 6/2012 - 2/2015 : Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Từ 6/2012 - 2/2015 : Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Từ 10/2015 - 7/2016: Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1/2016), được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

Từ 10/2015 - 7/2016: Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (1/2016), được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (7/2016)

Từ 7/2016 - 12/2017 : Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn.

Từ 7/2016 - 12/2017 : Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Lạng Sơn.

Từ 12/2017 - 12/2018 : Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Từ 12/2017 - 12/2018 : Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Từ 12/2018 - 8/2020 : Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (từ 1/2019), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Từ 12/2018 - 8/2020 : Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (từ 1/2019), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Từ 8/2020 - 4/2021: Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (1/2021), được bầu lại làm Ủy viên Trung ương Đảng.

Từ 8/2020 - 4/2021: Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (1/2021), được bầu lại làm Ủy viên Trung ương Đảng.

Từ 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử ĐBQH khóa XV.

Tháng 6/2021: Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử ĐBQH khóa XV.

Tháng 7/2021: Tại kỳ họp 1, Quốc hội khóa XV, ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tháng 7/2021: Tại kỳ họp 1, Quốc hội khóa XV, ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Xem thêm video: Quốc hội bổ nhiệm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng. (Nguồn: VTV 4).

Gia Đạt