Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quá trình rung trứng mất khoảng 15 phút?

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Quá trình rụng trứng mà bác sỹ Donnez quan sát được mất khoảng 15 phút để hoàn thành

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=67400