(VOH) - Sơ kết phong trào thi đua trong 9 tháng đầu năm 2009, các đơn vị công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động quận 1 đã thực hiện 33 công trình thi đua với tổng giá trị làm lợi hơn 13,8 tỷ đồng.

Ngoài các công trình nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sản phẩm mới. Nhiều công đoàn cơ sở đã thực hiện các công trình phúc lợi, chăm lo đời sống cho công nhân lao động. Hoàng Diệu