Quận 2 có hơn 2.800 hộ thoát nghèo

Gốc
(VOH) - Tổng kết thực hiện Chương trình Giảm nghèo - Tăng hộ khá giai đoạn III của TP.HCM, quận 2 đã giúp hơn 2.800 hộ thoát nghèo theo chuẩn thu nhập 12 triệu đồng/người/năm từ năm 2009 - 2013, sớm 2 năm so với kế hoạch đề ra đến năm 2015.

Như vậy, quận 2 bước vào Chương trình Giảm nghèo - Tăng hộ khá giai đoạn 2014 - 2015 của TP theo chuẩn thu nhập 16 triệu đồng/người/năm với gần 1.000 hộ.

Mục tiêu đến năm 2015 của UBND quận 2 là sẽ hỗ trợ 100% thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, 100% con em hộ nghèo được học bổng và sẽ cơ bản hoàn thành chuẩn nghèo giai đoạn 2014 - 2015.

Tin nóng

Tin mới