Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quận 7: Hồ sơ nhà, đất nộp tại quận, khỏi qua phường

Năm tháng đầu năm nhận hơn 16.500 hồ sơ nhà, đất các loại, đã giải quyết hơn 16.000 hồ sơ (đạt 96%)...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/06/23/092143/8668