(VOH) - Sáng 17-11, Quận 8 đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Vũ Thanh Lưu-Chủ tịch UBMTTQ quận 8 phát biểu ôn lại ý nghĩa và vai trò của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Trong năm qua, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tại quận 8 số khu phố đạt chuẩn khu phố văn hóa đạt 100% kế hoạch đề ra. Mặt trận Tổ quốc quận 8 đã góp phần tích cực trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống ma túy, phần chăm lo nước sạch cho người dân. Tại buổi lễ kỷ niệm, MTTQ TP đã trao tặng 4 kỷ niệm chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết cho các cá nhân, đồng thời biểu dương, 20 gương Người tốt việc tốt cấp thành phố trên địa bàn quận 8.