Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quận Bình Tân chỉ còn tồn 5.000 hồ sơ nhà, đất

Năm 2007, quận Bình Tân đã tiếp nhận hơn 26.000 hồ sơ về nhà đất, trong đó có hơn 1.200 hồ sơ tồn từ năm 2006 chuyển sang...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/02/02/093102/5748