Quận Bình Tân, TP HCM: Phấn đấu thực hiện ít nhất 1.000 sáng kiến

Gốc
Hội nghị triển khai thực hiện chương trình 75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển do LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM tố chức đã diễn ra cuối tuần qua.

LĐLĐ quận kêu gọi các Công đoàn (CĐ) cơ sở tích cực vận động đoàn viên, CNVC-LĐ đăng ký tham gia; phối hợp cùng người sử dụng lao động triển khai chương trình thi đua gắn với mục tiêu cụ thể và có cơ chế khen thưởng để động viên CNVC-LĐ. LĐLĐ quận đề ra chỉ tiêu đến hết ngày 20-4 phấn đấu có 100% CĐ cơ sở khu vực nhà nước và 100% CĐ cơ sở tại các doanh nghiệp có trên 300 công nhân tham gia, đóng góp ít nhất 1.000 sáng kiến cho chương trình.

Đại diện các đơn vị ký kết quy chế phối hợp thực hiện chương trình “75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Dịp này, LĐLĐ, Hội Doanh nghiệp và Hội đồng xét công nhận sáng kiến quận Bình Tân đã cùng ký kết quy chế phối hợp thực hiện chương trình "75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển".

Tin-ảnh: C.Hường

Nguồn Người Lao Động http://nld.com.vn/cong-doan/quan-binh-tan-tp-hcm-phan-dau-thuc-hien-it-nhat-1000-sang-kien-20210411210524568.htm