Quân đoàn 1: Khai mạc Hội thi kỹ thuật mật mã lần thứ 15

Gốc
QĐND Online - Sáng 6-10, Quân đoàn 1 khai mạc Hội thi kỹ thuật mật mã lần thứ 15. Tham dự hội thi có gần 30 vận động viên được tuyển chọn qua các hội thi ở các đơn vị cơ sở trong toàn đơn vị. Hội thi được coi là bước tập dượt để ngành kỹ thuật mật mã thực hiện tốt sự kết hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật truyền thống với kỹ thuật mật mã, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ huy của cơ quan, đơn vị trong toàn Quân đoàn.

Quang cảnh Hội thi.

Vận động viên dự thi vào mã nhóm ngành 5.

Thời gian qua, cùng với việc duy trì bảo đảm bí mật thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, ngành cơ yếu Quân đoàn 1 đã thường xuyên huấn luyện, tổ chức các hội thao, hội thi; bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu khai thác sử dụng các loại hình kỹ thuật mật mã, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Trong thời gian diễn ra hội thi, ngoài phần lý thuyết, các thí sinh tham gia dự thi phải thực hiện các nội dung, mã hóa, dò sai, hoàn chỉnh điện, vào mã nhóm 5...

Tin, ảnh: MINH QUANG

Tin nóng

Tin mới