Quân đoàn 2: Huy động hơn 50 nghìn ngày công giúp nhân dân

Gốc
Thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, trong các năm từ 2014 đến 2017, các đơn vị trong Quân đoàn 2 đã kết hợp huấn luyện dã ngoại với làm công tác dân vận, huy động hơn 30 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ nhân dân hơn 55 nghìn ngày công lao động, tu sửa gần 250km đường giao thông nông thôn, hơn 90km mương máng thủy lợi.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị còn tham gia giúp đỡ nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn với hàng chục lần chữa cháy rừng, phòng, chống lụt bão. Việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn được tiến hành thường xuyên, kịp thời, chu đáo với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức xây dựng 10 “ngôi nhà tình nghĩa”, 7 “ngôi nhà 100 đồng”, 14 “ngôi nhà đồng đội” và 2 khu nhà công vụ góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở cho các đối tượng chính sách và cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên của đơn vị.

VŨ HÀ

Tin nóng

Tin mới