Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quân đoàn 2 quán triệt Nghị quyết T.Ư 5 (khóa XIII)

Trong 2 ngày 25 và 26/8, Đảng ủy Quân đoàn 2 tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị T.Ư 5 (khóa XIII) cho cán bộ, đảng viên chủ chốt của các cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn. Thiếu tướng Trần Danh Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Trần Danh Khải phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Trần Danh Khải phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Thiếu tướng Trần Danh Khải cùng các báo cáo viên truyền đạt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những vấn đề mới, cốt lõi của 4 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, Cục Chính trị Quân đoàn cũng đã hướng dẫn về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ. Trong đó, yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉ huy các cấp, cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 (khóa XIII).

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trên cơ sở đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức chặt chẽ việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện ở các cấp bảo đảm quân số, đạt chất lượng; tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần đưa Nghị quyết vào hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, công tác của các cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: Văn Tuấn