(CATP) * Khi cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau vào cuộc làm rõ những sai phạm tại công ty Khánh Hội, tài sản công ty được giao cho tổ kiểm tra văn phòng Tỉnh ủy quản lý thì quản đốc Nguyễn Hoàng Văn đã tháo dỡ thiết bị nhà...