Từ ngày 15 đến 19-5, Đoàn cán bộ Cục chính trị-Bộ Tổng Tham mưu, và Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, do Thiếu tướng Hồ Thanh Tự, Chủ nhiệm Chính trị Cục Chính trị-Bộ Tổng Tham mưu, làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại Lào.

Đoàn đã có các buổi làm việc, trao đổi với Trung tướng On Sỉ Sen Súc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào và Cục Khoa học-Lịch sử Quân sự Lào, về tình hình thực hiện nhiệm vụ viết và biên soạn các đề tài, công trình lịch sử, đề tài tổng kết chiến tranh; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học, tập huấn nghiệp vụ Lịch sử quân sự; hợp tác nghiên cứu khoa học; tổ chức tập huấn và trao đổi kinh nghiệm cho quân đội hai nước. Phía Lào đã cung cấp những thông tin tư liệu, tài liệu về kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam giúp bạn trong chiến tranh giải phóng dân tộc. Hai bên cũng đã thống nhất một số nội dung phối hợp hoạt động trong thời gian tới như: Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác lịch sử quân sự; biên soạn các công trình, đề tài khoa học; đề tài tổng kết chiến tranh; đề tài tổng kết công tác đảng, công tác chính trị…

HỒ NHẬT VŨ