Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quan hệ Nga - Anh căng thẳng

Gốc

ND - Theo các nguồn tin nước ngoài, quan hệ Nga-Anh lại trở nên căng thẳng liên quan việc Nga ra quyết định đóng cửa các văn phòng của Hội đồng Anh (BC) ở nước này kể từ đầu năm nay (trừ trụ sở của BC tại Moscow) với lý do việc mở các văn phòng này là trái pháp luật.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114027&sub=82&top=45