Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quan Hóa vững bước vào xuân

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Quan Hóa ước đạt trên 2.615 tỷ đồng, đạt 108,49% kế hoạch, tăng 204,722 tỷ đồng so cùng kỳ; trong đó sản xuất nông – lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định, giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 588,07 tỷ đồng.

Đồng chí Hà Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thăm mô hình sản xuất tại xã Nam Tiến. Ảnh: PV

Thu nhập bình quân đầu người đạt 27,63 triệu đồng/năm. Giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 5,146 triệu USD; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng xây dựng, ngành nghề, dịch vụ, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tăng cường; huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt khá. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 18.365 tấn. Trong năm huyện tích tụ, tập trung đất đai được 220,4 ha. Đặc biệt trong năm 2022, là năm đầu tiên huyện triển khai trồng cây gai xanh, đến nay huyện đã trồng mới được 21,44 ha, đạt trên 102% kế hoạch; thâm canh, phục tráng được 1.000 ha luồng, với 835 hộ tham gia. Công tác trồng và bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được tăng cường. Công nghiệp và xây dựng đã có bước tăng trưởng khá, giá trị ước đạt trên 1.368 tỷ đồng...

Hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm. Nhìn chung các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án đã có nhiều cố gắng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xử lý những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, thực hiện thanh, quyết toán các công trình, dự án hoàn thành theo đúng quy định. Các công trình, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021–2025 được quan tâm, đẩy nhanh tiến độ. Tổng thu ngân sách Nhà nước tiếp tục tăng mạnh vượt so với dự toán. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện đạt 490 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được quan tâm. Đến nay, toàn huyện đã có 1 xã và 31 bản đạt chuẩn NTM, 1 bản NTM kiểu mẫu, bình quân toàn huyện đạt 8,57 tiêu chí/xã. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 4 sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh; 2 nghề truyền thống được UBND tỉnh công nhận, đó là dệt thổ cẩm ở bản Bút, xã Nam Xuân và bánh nhãn ở thị trấn Hồi Xuân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác xây dựng cơ quan văn hóa, đơn vị văn hóa tiếp tục được chú trọng. Công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành trên địa bàn huyện được các ngành, các cấp quan tâm. Hiện trên địa bàn huyện đã có 107 tổ công nghệ cộng đồng được thành lập.

Đi đôi với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển. Huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 về khâu đột phá “Nâng cao chất lượng giáo dục năm 2022”. Công tác giảm nghèo theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững” đạt được kết quả đáng khích lệ. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Trong năm, Đảng bộ huyện Quan Hóa đã kết nạp được 122 đảng viên mới...

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2023 huyện Quan Hóa xác định nỗ lực triển khai và thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 của Tỉnh ủy và nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cùng các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn đấu, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 12,45%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28,7 triệu đồng/năm; tổng lương thực có hạt đạt 18.380 tấn; tổng huy động vốn toàn xã hội đạt 500 tỷ đồng; phấn đấu có thêm 1 xã và 9 bản đạt chuẩn NTM; 90% tổ chức cơ sở đảng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; kết nạp 150 đảng viên trở lên...

Mùa xuân mới đã về, với truyền thống đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc huyện Quan Hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023, sớm đưa Quan Hóa thoát khỏi huyện nghèo.

Hà Thị Hương

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quan Hóa