Quận, huyện được thu hồi một số loại đất

Gốc
KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5077/QĐ-UBND, ủy quyền cho UBND các quận, huyện và thị xã quyết định thu hồi đất một số trường hợp thuộc thẩm quyền.

Theo đó, UBND TP ủy quyền cho UBND các quận, huyện và thị xã quyết định thu hồi đất các trường hợp thuộc khoản 1 Điều 7, Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của UBND TP gồm: đất do các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng và đất công, đất chưa sử dụng do UBND cấp xã quản lý. Các trường hợp còn lại, UBND TP vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

Tin nóng

Tin mới