Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quân khu 5 tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Thời gian qua, Đảng ủy Quân khu 5 đã quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, trực tiếp góp phần xây dựng các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh.

Sau thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu đã chủ trì, tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu xây dựng, ban hành nghị quyết, quy chế, quy định về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hằng năm; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát.

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu đã tiến hành kiểm tra đối với Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu và tiến hành khảo sát, xác minh các Đảng ủy Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 3, Tiểu đoàn VB8, Tiểu đoàn Đặc công 409, Tiểu đoàn Trinh sát 32, Phòng Điều tra Hình sự, Chi bộ Phòng Quân lực, Phòng Tác chiến về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Nội dung tập trung kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy theo Điều 30, Điều 32, Điều lệ Đảng và kiểm tra việc thi hành kỷ luật Đảng.

Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Bộ Tham mưu.

Với phương châm “không có vùng cấm”, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm, đề nghị, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm kỷ luật Đảng và liên đới trách nhiệm theo thẩm quyền. Việc xem xét, xử lý kỷ luật chặt chẽ, đúng phương châm, phương hướng, thủ tục, quy trình, nguyên tắc, thẩm quyền; đúng người, đúng tội, đúng nội dung lỗi phạm. Nhờ đó, đã góp phần trực tiếp tạo nền tảng vững chắc để xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu không ngừng được nâng lên.

Đại tá Lê Xuân Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu 5 cho biết, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tham mưu đã nghiêm túc quán triệt nghị quyết, chỉ thị quy định, quyết định của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo tháng, quý, năm sát với đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của từng đảng bộ, chi bộ. Đảng ủy Bộ Tham mưu đã chủ động ra nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng hệ thống văn bản về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban hành kế hoạch phân công giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng và cấp ủy viên cấp dưới sát với chức trách, nhiệm vụ công tác cùng từng đảng ủy viên. Chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra bổ sung, xây dựng, ban hành đầy đủ hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu theo đúng quy định; xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, chi bộ đã kiểm tra 4 tổ chức đảng, 240 đảng viên; thực hiện giám sát chuyên đề 8 tổ chức đảng, 18 chi ủy viên là cán bộ chủ trì. Nội dung kiểm tra, giám sát bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các quy chế, quy định, nguyên tắc hoạt động của Đảng; đối với cán bộ, đảng viên tập trung vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương...

Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, theo Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 5, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, tập trung vào các văn bản mới của Ban Chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Công tác tuyên truyền, giáo dục phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, với nội dung, phương pháp, hình thức phù hợp với đặc điểm, yêu cầu từng nhiệm vụ, chuyên đề, chủ đề và đối tượng. Công tác kiểm tra, giám sát cần nắm vững quan điểm: “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Trong thực hiện phải bám sát thực tiễn của Đảng bộ Quân khu, chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy cơ quan, đơn vị trong thực hiện các quy chế, chức trách, nhiệm vụ được giao, về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, hiệu quả công tác; kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở; xem xét, giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định, thẩm quyền. Ủy ban kiểm tra các cấp chủ động tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát đúng Điều lệ Đảng; thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hằng năm, trước hết là với tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy quản lý. Nội dung kiểm tra, giám sát phải toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu và Nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng là nhiệm vụ chính trị của mọi tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là của cấp ủy, cán bộ chủ trì, Ủy ban kiểm tra, cán bộ kiểm tra chuyên trách các cấp. Tăng cường thực hiện công tác này sẽ trực tiếp góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu 5 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Bài, ảnh: Lê Tây, Báo Quân khu 5

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/quan-khu-5-tang-cuong-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-va-ky-luat-dang-581923.html