(NDH) Theo kế hoạch của quận Long Biên, năm 2014, quận phấn đấu 100% các tuyến đường trên địa bàn quận không xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, mái che mái vẩy, bục bệ.

Trong năm nay, quận Long Biên sẽ chỉ đạo 100% các hộ dân tuân thủ quy định về trật tự đô thị; 100% các công trình xây dựng mới được cấp phép và quản lý; nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường.

Được biết, trong năm 2013 vừa qua, quận Long Biên cũng hoàn thành 10 công trình hạ tầng trọng điểm chào mừng 10 năm thành lập quận; đổi mới công tác thu gom rác thải và vệ sinh môi trường, qua đó nâng cao chất lượng công tác này và góp phần tiết kiệm gần 30 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Quận cũng đã tổ chức sắp xếp, di chuyển 6 chợ cóc, chợ tạm; xử lý trên 45 nghìn trường hợp vi phạm trật tự đô thị, tổng số tiền xử phạt là 10,25 tỷ đồng.

Huyền Thương - Người Đồng Hành