Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quản lý các dự án nhà ở xã hội trị giá 2.500 tỷ đồng thế nào?

Bộ Xây dựng đề xuất Chính phủ cho phép trích từ nguồn vốn ngân sách, bước đầu khoảng 2.500 tỷ đồng. Mục tiêu của đề án này, là tạo lập quỹ nhà ở để giải quyết nhu cầu bức xúc của các đối tượng có thu nhập thấp, những người khó khăn về nhà ở nhưng không có khả năng tài chính để tự lo chỗ ở. Những lợi ích của đề án này đã rõ, nhưng vấn đề là quản lý như thế nào để đạt được các mục tiêu đặt ra.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/12/105670.cand